Bal Gałganiarzy

Na przełomie XIX i XX wieku, tak jak i w każdym innym czasie różnie się bawiono. W ówczesnym mocno uporządkowanym świecie dbano przeważnie o stroje i często ubranie decydowało zezwoleniu na wstęp bądź o jego zakazie w różne publiczne miejsca (lokale, eleganckie sklepy itp). Wszak od wieków karnawał niósł z sobą prawo do postępowania na opak według zasady “żebrak królem”.

Przeciętni obywatele, a właściwie poddani trzech cesarzy (bo to czas trzech zaborów) oddawali się karnawałowej rozrywce na tzw. balach gałganiarzy. Znalazłem niżej prezentowane zdjęcie, przedstawiające takiego gałganiarza, jednego z przyjaciół mojego dziadka. Na odwrocie fotografii kamrat przodka zadedykował ją, pisząc: “Zacnemu koledze na pamiątkę ‘mych gościnnych występów’ w … (… może w Opatowie, ale pomóżcie ocyfrować) od Antka D… (też pomóżcie odczytać), 24.XI”.

Roku nie podano, ale na przełom XIX i XX wieku można to datować, a napis dużymi literami “otkrytoje pismo” świadczy o miejscu pozostającym pod zaborem rosyjskim.

 

lachmaniarz_z_balu

Oraz odwrotna strona fotografii, z dedykacją:

 

lachmaniarz_z_balu_2

UWAGA: kliknięcie w fotografię otworzy ją w nowej karcie, w powiększeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.